Публични покани по ЗОП

Договор по ОП - ПП ПП №1/02.04.2015год. (Номер в ПОП: 9040432), за Обособена позиция №2

Публична покана по ЗОП ОП - ПП №1/02.04.2015
Идентификационен номер на документа 3/19.05.2015
Дата на публикуване 20.05.2015, 15:15

Информация

Документи за сваляне